PC-1 柯式印刷油墨

PC-1

不结皮HD系列

alt

 一套多用途的柯式四色油墨,

 兼容性较高。    

  包装 : 1公斤/罐

                                              

PC-1

高耐磨Hi-Rub系列

alt

 一套高质素、高耐磨的四色油墨,

适用于高效率的高印刷。

    包装 : 1公斤/罐

PC-1

快干 MA系列

 alt

 在多类型的印刷品上都能发挥快干的功能,

稳定性高,最适合高速而又高质素的印刷要求。

  包装 : 1公斤/罐

PC-1

800系列

alt

 一套高质量的四色油墨,适用于各頪型包装

及告印刷。

 包装 : 1公斤/罐

PC-1

GS系列

 alt  一套较高质量的印刷油墨,适用于要求质量较高的装及商用印刷。  包装 : 1公斤/罐